Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΠΕΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ

ΠΕΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της προσπάθειας ΠΕΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ είναι η ενεργοποίηση των Πολιτών και η πίεση της εκάστοτε Κυβέρνησης σε δράση. Βασικό εργαλείο είναι η συλλογή υπογραφών για συγκεκριμένες προτάσεις.
ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Η δράση συντονίζεται από ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν και τον βασικό ρόλο στις αποφάσεις αναφορικά με τις προτάσεις που τίθενται προς συλλογή υπογραφών. Επικεφαλής της Ομάδας Συντονισμού είναι ο Γιώργος Φλωράς.
Τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού είναι ενεργοί Πολίτες, με ενδιαφέρον για την Πολιτική, ανεξαρτήτου ιδεολογικής ή κομματικής τοποθέτησης. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι το ενδιαφέρον τους να βελτιωθούν τα πράγματα στην Ελλάδα.
Βασική αρχή της Δράσης είναι η ουδετερότητα αναφορικά με κόμματα. Η πολιτική δράση κάθε μέλους της Ομάδας Συντονισμού είναι πλήρως ανεξάρτητη από την ίδια την Δράση. Στόχος μας δεν είναι να γίνουμε αρεστοί σε κομματικούς σχηματισμούς αλλά να πιέσουμε αυτούς που αποφασίζουν για να λάβουν δράση.
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Με την υπογραφή του ο Πολίτης «σηκώνεται από τον καναπέ». Δεν περιορίζεται σε γενικές παρατηρήσεις, κριτική από το πληκτρολόγιο, συζήτηση των προβλημάτων μεταξύ γνωστών και φίλων. Με την υπογραφή του δηλώνει παρών, με το όνομα του. Δηλώνει στην κεντρική εξουσία ότι ως επώνυμος Πολίτης ζητάει την αλλαγή συγκεκριμένων καταστάσεων. Και θέτει την υπογραφή του στην συγκεκριμένη πρόταση.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΕΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ»
  1. Κατόπιν διαβούλευσης ανάμεσα στα μέλη της Ομάδας Συντονισμού παρουσιάζουμε συνοπτικά το ζήτημα που μας απασχολεί και την πρόταση η οποία ζητάει την υπογραφή σας.
  2. Στην σελίδα του ιστολογίου που παρουσιάζουμε το θέμα υπάρχει αναλυτικότερα η τεκμηρίωση της πρότασης με παράθεση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων.
  3. Η συλλογή υπογραφών γίνεται με το εργαλείο της Google Drive. Όποιος ενδιαφέρεται να υπογράψει θα πρέπει να δηλώσει επώνυμο, όνομα, Νομός κατοικίας και email.
  4. Μόλις ολοκληρωθεί η συλλογή των υπογραφών, το κείμενο της πρότασης μαζί με τις υπογραφές, θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή ή/και σε έντυπη μορφή στο αρμόδιο Υπουργείο ή άλλο φορέα με αποφασιστική ικανότητα
  5. Οι υπογράφοντες και τα ονόματά τους δεν θα δημοσιοποιηθούν στο blog pestignomisou.blogspot.gr. Τα στοιχεία τους, Επώνυμο, Όνομα και Νομός διαμονής θα συνοδεύσουν αποκλειστικά και μόνο τις επιστολές που θα παραδοθούν στους αρμόδιους φορείς.
          ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ
Όποιος επιθυμεί μπορεί να προτείνει ένα θέμα προς επεξεργασία για Συλλογή υπογραφών. Η πρόταση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση george.floras@floras.gr και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1.       Παρουσίαση του προβλήματος (μέγιστος χώρος μια σελίδα)
2.       Παρουσίαση της πρότασης που δίνει λύση (μέγιστος χώρος μια σελίδα)
3.       Τεκμηρίωση του προβλήματος με την αποστολή σχετικών κειμένων
4.       Στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερομένου

Η αποστολή της πρότασης δεν σημαίνει και αποδοχή της από την Ομάδα Συντονισμού του ΠΕΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κληθεί να τεκμηριώσει καλύτερα την πρότασή σου και να την στηρίξει και δημοσίως, σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή. Τονίζουμε ότι η προσπάθεια στηρίζεται στην εθελοντική εργασία συνεπώς οι χρόνοι εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα των μελών της Ομάδας Συντονισμού.

ΕΥΘΥΝΗ
Την ευθύνη της συλλογής υπογραφών την έχει ο Γιώργος Φλωράς, email george.floras@floras.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου